Wieści Zarząd Koła Statut Regulaminy Plany K. Seniora Odnośniki Sprawozdania
Ostatnie sprawozdania:

Z III Konferencji Naukowo-Technicznej (Czarna, kwiecień 2010)
Z wycieczki objazdowej: Odkryliśmy Izrael
Plany na 2012 rok przygotowane przez zarządy kół i oddziału
Sprawozdania za poprzednie lata przygotowane przez zarządy kół i oddziału
Zarząd :
Prezes Paweł Fic
Wiceprezesi Stanisław Sieradzki i Lesław Piątek
Sekretarz Joanna Bojarska-Sitek
Skarbnik Aleksander Bąk
Organy doradcze ZG
Ostatnia aktualizacja 15 maja 2012 roku.
Autoryzacja dostępu
Wydarzenia bieżące


Zmiany w zasadach dofinansowania wycieczek

Uchwała nr 5 Prezydium Zarządu z dnia 27.11.2014 r.

1. Dofinansowanie do wycieczek zagranicznych dotyczy tylko wyjazdów organizowanych przez Zarząd Oddziału SITPNiG w Sanoku i w 2015 roku wynosi 25% kosztów wycieczki (max 500zł na osobę). Finansowane jest z Budżetu Oddziału SITPN iG w Sanoku na 2015 rok, pozycja – wycieczki zagraniczne.

2. Dofinansowanie do wycieczek zagranicznych przysługuje każdemu członkowi raz w roku pod warunkiem stażu członkowskiego wynoszącego 1 rok liczony wstecz od daty wycieczki (przy regularnym opłacaniu składek miesięcznych).

3. W 2015 roku SITPNiG Oddział w Sanoku nie dofinansowuje wycieczek zagranicznych organizowanych przez inne Oddziały SITPNIG chyba, że wycieczka organizowana jest przez inny Oddział wspólnie z Oddziałem w Sanoku.

4. Wysokość dofinansowania do wycieczek organizowanych przez Koła terenowe usta lane jest każdorazowo przez Zarząd Koła będącego organizatorem wycieczki i pokrywane jest z rocznych budżetów poszczególnych kół.

5. Wycieczki organizowane przez inne Oddziały SITPNIG mogą być dofinansowane tylko w ramach budżetów kół, a jego wysokość każdorazowo ustala Zarząd właściwego ko ła.

6. Z dniem 1.01.2015 r. traci moc uchwała z dnia 15.11.2013 r. w sprawie zasad dofinansowania wycieczek.

Administrator (2015-01-20)

(c) SITPNiG O/Sanok 2006 - Kontakt : sitpnig@sitpnig.sanok.pl